terugleggen van verplaatste boules

Heb je een vraag over de reglementen of spelregels bij petanque. Heb je een bijzondere situatie meegemaakt? Laat het hier weten.
Plaats reactie
laurent
1 Stars
1 Stars
Berichten: 37
Lid geworden op: 18 aug 2008, 19:14

terugleggen van verplaatste boules

Bericht door laurent » 28 nov 2013, 16:02

Zolang ik boule heb ik geleerd dat een verplaatste boule, in de meeste gevallen, niet teruggelegd mag worden als er niet gemarkeerd is.
Wat schetst mijn verbazing; het onderstaande lees ik bij de FAQ op de site van de NJBB, gepubliceerd door de reglementencommissie.

"[NIEUW] Moeten boules altijd gemarkeerd zijn om ze te mogen terugleggen?
Nee, niet altijd. Of dit moet dan wel mag is afhankelijk van de reden waarom het but teruggelegd wordt. Er zijn verschillende artikelen in het internationaal spelreglement petanque waarin sprake is van het terugleggen van het but. Deze worden hieronder één voor één behandeld.

Artikel 18 Ongeldig geworden boules
Een boule is ongeldig zodra hij op niet–toegestaan terrein terechtkomt. (…)
Als de boule vervolgens op het terrein terugkomt, (…) wordt hij meteen uit het spel genomen, en alles wat hij na het overschrijden van de uitlijn heeft verplaatst wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd. (…)
Artikel 18 gaat over boules die worden verplaatst door een terugkerende boule die eerst uit was. Een volgens dit artikel verplaatste boule wordt moet dus altijd, zo nauwkeurig mogelijk, op zijn plaats worden teruggelegd, ongeacht of deze was gemarkeerd.

Artikel 21 Verplaatste boules
Als een stilliggende boule door bijvoorbeeld de wind of de helling van het terrein verplaatst wordt, wordt hij teruggelegd op zijn oorspronkelijke plaats. Dit gebeurt ook als de boule per ongeluk verplaatst wordt door toedoen van een speler, de scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of enig bewegend voorwerp.
Om onenigheid te voorkomen moeten spelers de plaats van de boules markeren. Protesten met betrekking tot niet–gemarkeerde boules worden niet in overweging genomen; (…)
Artikel 21 gaat over alle van buiten komend onheil. Een volgens dit artikel verplaatste boule moet dus altijd, zo nauwkeurig mogelijk, op zijn plaats worden teruggelegd, ongeacht of deze was gemarkeerd.
Het markeren is in dit artikel opgenomen als dringend advies, niet als verplichting. Wordt er een scheidsrechter bijgehaald omdat men er samen niet uitkomt, dan kijkt deze immers naar de markeringen of, bij ontbreken van markeringen, naar de ligging van de boules op dat moment.

Artikel 22 Werpen van andermans boules
Een speler die met een boule van een ander speelt, krijgt een officiële waarschuwing. (…)
Ingeval van herhaling in de loop van de partij wordt de boule van de speler die de fout maakte ongeldig verklaard, en alles wat als gevolg daarvan is verplaatst, wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.
Artikel 22 gaat over specifieke strafwaardige acties van spelers. Een volgens dit artikel verplaatste boule (of but) moet dus altijd, zo nauwkeurig mogelijk, op zijn plaats worden teruggelegd, ongeacht of deze was gemarkeerd. Dit kan worden gezien als een extra straf (die verder bestaat uit het ongeldig verklaren van de gespeelde boule).

Artikel 23 Onreglementair gespeelde boules
Een boule die in strijd met de regels wordt geworpen is ongeldig en alles wat als gevolg daarvan is verplaatst, wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, mits deze was gemarkeerd.
De tegenstander mag echter de voordeelregel toepassen en de worp alsnog geldig verklaren. (…)
Artikel 23 ten slotte gaat over andere onreglementaire acties van spelers. Een volgens dit artikel verplaatste boule (of but) mag dus worden teruggelegd, maar alleen als deze was gemarkeerd. Zo niet, dan blijft het op de nieuwe plaats liggen.

Samengevat:
Artikel Situatie Boule was gemarkeerd Boule niet gemarkeerd
18 Boule verplaatst door ongeldige boule Terugleggen verplicht Terugleggen verplicht
21 Boule verplaatst door andere oorzaak Terugleggen verplicht Terugleggen verplicht
22 Boule verplaatst door andermans boule Terugleggen verplicht Terugleggen verplicht
23 Boule verplaatst door onreglementaire boule Terugleggen toegestaan Terugleggen verboden

Zoals u ziet zijn de regels onduidelijk, en niet bepaald consequent. Niettemin heeft de reglementencommissie bepaald dat zij zoals hierboven weergegeven moeten worden toegepast. Zij heeft hier gekozen voor een letterlijke lezing van het internationaal spelreglement petanque."

Tot zover het integraal overgenomen stuk.
Gaarne reacties.

met vriendelijke groet,
Laurent.

a.wijand
3 Stars
3 Stars
Berichten: 310
Lid geworden op: 09 okt 2007, 16:24
Boules: Ton'R 110
Locatie: Amstelveen

Re: terugleggen van verplaatste boules

Bericht door a.wijand » 28 nov 2013, 19:05

Dat is volledig in lijn met de bedoelng van het spel.

het spel wordt geacht gespeeld te worden zonder invloed van buitenaf.

De bedoeling is dus dat boules of but die door invloed van buitenaf verplaatst worden worden teruggelegd.

het markeren is bedoeld om dit terugleggen zo precies mogelijk te kunnen doen.

in de meeste gevallen maken team onderling zelf ook afspraken "Als er iets gebeurd leggen we gewoon terug?" en handelen dus in de gesest van het spel.

markeren gebeurt in de regel alleen als er groot risico is dat er iets gebeurd. er wordt dicht tegen een achterlijn gespeeld waarbij groot risico is dat bj een scot een bal terug in het spel komt of als er in een naastgelegen partij in de richting van jouw spel wordt geschoten.

Als je er niet uit komt waar een bal oorsporonkelijk lag en er dus een scheidsrechter aan te pas moet komen kan die alleen maar handelen op de dan daar liggende situatie, als er niet gemarkeerd is kan de scheidsrechter niet bepalen waar de boules of but hebben gelegen en kan dus alleen maar besluiten dat de situatie zo moet blijven al hij is.

het markeren is in de geest van het spel alleen bedoeld om het terugleggen zo goed mogelijk te kunnen doen.

de basis is dus dat een boule teruggelegd kan worden.

er zijn teams die misbruik denken te moeten maken van het niet markeren van bal en but en dus terugleggen niet toestaan als er niet gemarkeerd is, dat is dus de omgekeerde wereld en niet zoals het bedoeld is.

ik ben blij dat de reglementencommissie hier eens duidelijkheid over heeft gegeven.

Andries

laurent
1 Stars
1 Stars
Berichten: 37
Lid geworden op: 18 aug 2008, 19:14

Re: terugleggen van verplaatste boules

Bericht door laurent » 02 dec 2013, 20:24

Jac Verheul, zou jij zo vriendelijk willen zijn te reageren op mijn bovenstaande item.
Alvast bedankt, Laurent.

laurent
1 Stars
1 Stars
Berichten: 37
Lid geworden op: 18 aug 2008, 19:14

Re: terugleggen van verplaatste boules

Bericht door laurent » 11 dec 2013, 20:19

Beste forumleden,
Omdat ik vrijwel geen respons krijg op dit forum op mijn vraag, heb ik op diverse toernooien maar eens de dienstdoende scheidsrechters gevraagd naar hun mening.
Inmiddels heb ik er 8 (!!!!) gesproken en op mijn vraag inzake terugleggen van niet gemarkeerde boules geven zij allen het antwoord dat dit (in de meeste gevallen) niet mag.
Als ik hen de uitleg van de reglementen commissie laat lezen, zeggen zij vrijwel unaniem "dit kan niet waar zijn" .
Ik ga er vanuit dat de uitspraak van de reglementen commissie nu de enig juiste uitleg is en dat een ieder zich hieraan dient te confirmeren. Helaas hoor ik van de meeste scheidsrechters en spelers dat zij de uitspraken van de reglementen commissie op de FAQ van de NJBB site niet of nauwelijks lezen. Zou het niet beter zijn als voor een dergelijk belangrijk onderwerp, een schrijven zou uitgaan naar in ieder geval alle scheidsrechters en mogelijk een publicatie in petanQue.
met vriendelijke groet, Laurent.

Biberon
0 Stars
0 Stars
Berichten: 1
Lid geworden op: 20 jan 2014, 11:55

Re: terugleggen van verplaatste boules

Bericht door Biberon » 20 jan 2014, 12:38

Mijne Heren ,

Alles wat de reglementen commissie aan uitspraken doet inzake het ISP moet eerst goedgekeurd worden in de bondsvergadering voor dat deze uitspraken geldig zijn . Als scheidsrechter en trainer zeg ik tegen iedereen markeren dit voorkomt narigheid en onenigheid tussen twee spelers of teams. Anders wordt het een spel op goed geluk .Mijn advies is markeren dit om het spel zuiver te houden. Persoonlijk vind ik alle uitspraken "in de geest van het spel de' campingsport nog het meest benaderen . De scheidsrechter wordt er pas bijgehaald als er onenigheid is en dan moet hij zijn uitspraak doen op basis van de huidige situatie.

Gebruikersavatar
Theo vd M.
6 Stars
6 Stars
Berichten: 3362
Lid geworden op: 22 feb 2007, 20:11
Boules: MS CZ/73/710
Locatie: Velp
Contacteer:

Re: terugleggen van verplaatste boules

Bericht door Theo vd M. » 21 jan 2014, 08:30

Heer Biberon,

Je speelt petanque en je wilt winnen van je tegenstander omdat je beter bent dan je tegenstander. Normaal gesproken gebeurd er niets dat het spel beïnvloed, maar die ene keer dat er een bal verplaatst wordt door een oorzaak van buitenaf, of omdat je zelf een bal per ongeluk verplaatst mag je nooit een punt kosten of juist een punt extra geven.

Het spel zuiver houden houdt in dat als een bal na gemeten te hebben op 1 mm beter lag, en naderhand gebeurd er iets met die twee ballen van buiten af (dus niet door jou of je tegenstander) dan leg je ze zo goed mogelijk terug, gemarkeerd of niet, en die ene bal die lag blijft gewoon op punt. (Ook als je ze nu zou meten zou de andere op 1 mm liggen, blijft het oude punt de puntbal) Pas wanneer je zelf of je tegenstander iets doet waardoor die bal verplaatst wordt is er een nieuwe situatie.

Dat is naar mijn idee het spel zuiver houden.

De opmerking
Persoonlijk vind ik alle uitspraken "in de geest van het spel de' campingsport nog het meest benaderen .
vind ik dan ook pertinente onzin.


Theo

laurent
1 Stars
1 Stars
Berichten: 37
Lid geworden op: 18 aug 2008, 19:14

Re: terugleggen van verplaatste boules

Bericht door laurent » 08 feb 2014, 18:59

Ik wil nog even reageren op de opmerking van Biberon:
" Alles wat de reglementen commissie aan uitspraken doet inzake het ISP moet eerst goedgekeurd worden in de bondsvergadering voor dat deze uitspraken geldig zijn".
Mijns inziens is dit niet waar, gezien de melding op de site van de NJBB bij FAQ > zie onderstaand de tekst:

"Wat is de status van de vragen in de categorieën spelregels van de veelgestelde vragen?

De categorie spelregels wordt verzorgd door de reglementencommissie. De antwoorden zijn bedoeld voor zowel spelers als officials.

Binnen de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is de reglementencommissie, statutair, als enige bevoegd om het internationaal spelreglement petanque (ISP) bindend te interpreteren. Zij verzorgt bovendien de vertaling naar het Nederlands, wanneer de Féderation Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) het ISP aanpast.

Het grootste deel van deze vragen behelst een uitleg van de regels. Bij een kleiner deel (waar de letterlijke tekst van de regels geen uitsluitsel geeft) is sprake van een interpretatie. Deze uitleg of interpretatie is géén vrijblijvend advies: zij is bindend voor alle partijen die in Nederland onder auspiciën van de NJBB worden gespeeld, en wordt dan ook beschouwd als integraal onderdeel van het ISP. Scheidsrechters worden dan ook geacht om de hieronder gegeven antwoorden te beschouwen als richtlijnen die gehandhaafd dienen te worden.

Als zich een situatie voordoet die niet in de spelregels of in deze veelgestelde vragen (FAQ) wordt behandeld, dan is de scheidsrechter natuurlijk de aangewezen persoon om ter plekke zelf een onpartijdige beslissing te nemen, gebaseerd op de voorliggende situatie en met sportiviteit als belangrijk criterium."

Tot zover de tekst.

met vriendelijke groet,
Laurent.

82

Gebruikersavatar
jacpetanque
6 Stars
6 Stars
Berichten: 3829
Lid geworden op: 19 apr 2008, 09:22
Boules: Match+ 700 gr 74 mm
Locatie: Hilversum
Contacteer:

Re: terugleggen van verplaatste boules

Bericht door jacpetanque » 08 feb 2014, 22:17

Uiteraard is het niet zo dat uitspraken van de reglementencommissie pas (rechts)geldig zouden worden nadat de bondsvergadering (eigenlijk: bondsraad) die heeft goedgekeurd. En wel vooral vanwege het feit dat het internationale spelreglement geen reglement van de NJBB is, maar van de FIPJP, de internationale bond. De bondsraad van de NJBB heeft daar niets over te zeggen. Sterker nog, conform de bepalingen van de FIPJP zijn uitsluitend de Franse en de Engelse tekst van het spelreglement rechtsgeldig, alle andere vertalingen - dus ook de Nederlandse - zijn slechts hulpmiddelen. Niet minder, maar zeker niet meer.

In de tekst van het ISP kunnen - helaas - onduidelijkheden voorkomen. In de Franse of Engelse tekst, maar zeker in een vertaling. In Nederland is de reglementencommissie dan de aangewezen instantie om uitspraak te doen. En naar ik hoop, met de Franse of Engelse tekst ernaast! In dit geval, uitspraken op basis van de tekst, gaat het dus om de theorie. Op het terrein zelf is daar, zoals gezegd, geen gelegenheid voor en zal de dienstdoende scheidsrechter zo goed mogelijk en naar eer en geweten een -bindende - uitspraak moeten doen. In geval van twijfel zal dat dienen te geschieden op basis van gezond verstand.

N.B. De reglementencommissie kan ook uitspraken doen over binnen de NJBB - dus door de bondsraad - vastgestelde reglementen. Ook daartoe is de commissie statutair bevoegd en zo'n uitspraak behoeft dan niet door de bondsraad te worden goedgekeurd. Hooguit bij zeer ernstige twijfel kan het bondsbestuur - op advies van de reglementencommissie - zo'n zaak opnieuw voorleggen aan de bondsraad. Bijvoorbeeld in het geval van een duidelijke omissie of weeffout in een reglement met mogelijk verstrekkende gevolgen.

laurent
1 Stars
1 Stars
Berichten: 37
Lid geworden op: 18 aug 2008, 19:14

Re: terugleggen van verplaatste boules

Bericht door laurent » 11 feb 2014, 11:41

Jacpetanque, bedankt voor je duidelijke uiteenzetting waar ik het geheel mee eens ben.

Wat ik (nog steeds) mis is jouw reactie op mijn eerste vraag over terugleggen van verplaatste boules.

met vriendelijke groet,
Laurent.

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten