Alternatief Herstructurering

Wil jij iets kwijt over de NJBB, de CEP, de FIPJP of misschien wel een andere bond. Laat het hier weten, en misschien hebben we er allemaal wat aan!
Plaats reactie
Gebruikersavatar
RichardN
0 Stars
0 Stars
Berichten: 9
Lid geworden op: 27 mei 2012, 21:07

Alternatief Herstructurering

Bericht door RichardN » 02 feb 2015, 14:33

Begin oktober heb ik onderstaand alternatief plan als vraag neergelegd bij mijn vereniging, afdeling, zone en bond. Dit na de vraag vanuit mijn vereniging of er nog vragen of opmerkingen zijn betreffende de plannen van de NJBB. Deze konden dan in een vergadering van de afdeling worden meegenomen, wat ook gebeurd is.
Behalve een bedankje van de projektleider van de NJBB en een vervolgmail met stapels bijlagen van dezelfde projektleider heb ik niets of weinig vernomen vanuit de NJBB. Toen ik de bondsvoorzitter sprak tijdens het petanqueforum feest bleek tot mijn verbazing deze niet op de hoogte te zijn van de onvrede en onduidelijkheid welke "op de baan" heerst of van enig alternatief plan. Mijn angst dat het huidige plan en proces de petanque sport zou schaden heb ik ook geuit in dit gesprek.

Het ingezette proces van verandering is mijn inziens zeker nodig. Naar mijn idee is het proces vanaf de eerste stap niet zorgvuldig geleid met als gevolg grote onduidelijkheid en ongenoegen in de petanque-wereld. Kijk naar de inschrijvingen voor de NC voor dit jaar. Een competitie waar spelers en verenigingen jarenlang hebben gestreden om een klasse hoger te komen. Het aantal inschrijvingen is bedroevend.

Nu ik steeds meer geluiden hoor van spelers en ook verenigingen waar uiteindelijk de vraag wordt gesteld: waarom moet ik nog bij de NJBB blijven? Een vraag die pijnlijk is en mij verdrietig maakt. Want is het niet juist de bedoeling dat verenigingen (lees: de spelers/leden van deze verenigingen) zich graag bij de NJBB zouden willen aansluiten, omdat het zo geweldig is, er zo veel leuke competities worden georganiseerd en er veel voordeel is om lid te zijn??

Na de "officiële" kanalen te hebben gevolgd, plaats ik mijn alternatieve plan op het informele petanque-forum. De reacties van enkele mede-boulers en verenigingen op mijn plan waren zeer enthousiast, wanneer ik hun onderstaande plan liet lezen of er over vertelde. Ik ben benieuwd wat de reactie is van de mensen van dit forum.


Herstructurering NJBB (14 oktober 2014)

Onderstaande schrijf ik op persoonlijke titel.

Na het idee voor de herstructurering te hebben vernomen en de geluiden welke leven “op de baan” wil ik de volgende vraag neerleggen, waarvan ik hoop dat deze serieus en gedetailleerd wordt beantwoord.

Waarom niet herstructureren op de volgende manier:

Licentie
Ieder lid van de NJBB heeft een zelfde lidmaatschap en mag indien gewenst aan elk NJBB/FIPJP georganiseerd evenement deelnemen. De C en W licenties komen te vervallen. De kosten van de NJBB licentie kunnen bijvoorbeeld vijftien euro bedragen.

Spelers zijn vrij om lid te zijn bij meerdere verenigingen. Buiten een klein bedrag voor NJBB administratiekosten (bijvoorbeeld vijf euro) is het tweede lidmaatschap een zaak van de vereniging en de speler.
Op de licentie staat één vereniging vermeldt. Dit is de vereniging waar de speler voor uit kan komen in competities en kampioenschappen.
Een speler welke in een seizoen één wedstrijd voor een vereniging heeft gespeeld mag niet meer in hetzelfde seizoen en competitie uitkomen voor een andere vereniging. De speler mag wél voor deze vereniging de competitie afmaken.

Locatie indeling
Bij de indeling van “afdelingen” wordt gestreefd naar een provinciale indeling. Grotere provincies kunnen eventueel in twee “afdelingen worden gesplitst en een kleinere provincie kan worden toegevoegd aan een andere kleine provincie of gedeelte van een andere provincie.
Zo worden de afdelingen bijvoorbeeld: Afdeling Utrecht. Afdeling Zeeland/Noord Brabant West, Afdeling Noord Nederland, etc.
Nederland bestaat uit vier zones: Noord Nederland, West Nederland, Zuid Nederland en Midden Nederland.


Competities Niet minder maar meer!

De leden van de NJBB wordt een aantrekkelijk en uitdagend competitieprogramma aangeboden:
Heren Triplette competitie
Dames Triplette competitie
Heren Doublette competitie
Dames Doublette competitie
Verenigingscompetitie

Alle competities worden door verenigingsteams gespeeld. Elke speler mag meedoen in een team, zolang de speler niet heeft gespeeld in een ander team in dezelfde of een hogere klasse.
Per wedstrijd kan een team worden gewijzigd. Bij aanvang van een wedstrijddag dienen spelers aangemeld te zijn.

Heren en Dames Triplette Competitie (april-mei)
Voor deze competitie wordt de huidige vorm van de NC aangehouden (halve competitie, vier speeldagen).
De heren competitie wordt gebaseerd op de huidige indeling in de NC.
Nationaal: Ere en Hoofdklasse
Zonaal: Eerste en Tweede klasse
Provinciaal (afdeling): Klasse A, B, C, etc.

Omdat de Damescompetitie nieuw is, zal deze worden gestart met een Eerste en Tweede klasse op zonaal niveau en bij voldoende deelneemsters worden uitgebreid op provinciaal/afdeling niveau. Een afsluitende dag op een centrale locatie wijst de nationale kampioen aan.
Na één of twee opstartjaren kan worden uitgebreid naar een Nationale klasse.

Heren en Dames Doublette Competitie (augustus-september)
Deze nieuw op te starten competities hebben hetzelfde karakter als de Triplette NC. Vier speeldagen en een halve competitie.
Nationaal: Ere en Hoofdklasse
Zonaal: Eerste en Tweede klasse
Provinciaal (afdeling): Klasse A, B, C, etc.


Verenigingscompetitie (oktober-maart)

De winnaar van deze competitie gaat de Europa Cup spelen.

Deze competitie wordt binnen gespeeld volgens de internationale vorm. Eerste ronde: twee triplettes en de tweede ronde: drie doublettes met in elke ronde minimaal één mix team.
Eventueel kan gekozen worden voor drie ronden. Uiteindelijk zal op nationaal niveau twee ronden worden gespeeld (best of five).

Ook in deze competitie geldt:
Elke speler van een vereniging mag meedoen in een team, zolang de speler niet daadwerkelijk heeft gespeeld in een ander team in dezelfde of een hogere klasse.
Per partij kan een team worden gewijzigd. Bij aanvang van een wedstrijddag dienen spelers aangemeld te zijn. Het aantal aangemelde spelers op een wedstrijddag is niet gelimiteerd.

In de eerste jaren (opstart) wordt deze competitie op provinciaal/afdeling en zonaal niveau gespeeld. De nummers één en twee (Eerste Klasse) van elke zone spelen gedurende 4 dagen (twee weekenden) een halve competitie op een centrale locatie (Nieuwegein?). Dit zijn dus acht teams.

Ook kan gekozen worden voor de huidige vorm: Eén weekend met directe eliminatie.
Echter om een “volle” zaal te houden en meer spanning, zou een halve competitie gewenst zijn.

Per zone worden ook promotie/degradatie wedstrijden gespeeld om te bepalen welke teams naar de Tweede klasse of naar Klasse A gaan.

Na de opstartfase kan gekeken worden om uit te breiden met een landelijke klasse. Gezien het aantal speeldagen en de eventuele reistijd kan dit minder wenselijk zijn.

Zonaal niveau: Eerste en Tweede klasse
Provinciaal Niveau: Klasse A, B, C, etc.

Elke klasse bestaat uit acht teams. Een vereniging mag per klasse één team hebben. Indien een team degradeert naar een klasse waar reeds een ander verenigingsteam speelt, zal ook dit team degraderen, enz.
Bij de start wordt de plaatsing per klasse bepaalt door de behaalde resultaten van de afgelopen vijf jaar tijdens de afdelingskampioenschappen middels een punten (ranking) systeem. Bij gelijke plaatsing geeft het resultaat van 2015 de doorslag. Is dit ook gelijk, dan telt het resultaat van het jaar daarvoor, etc.

Nadat elke vereniging een team in een klasse heeft geplaatst volgt de plaatsing van eventuele tweede teams van verenigingen, vervolgens plaatsing van eventuele derde teams, etc. De plaatsing volgorde is gelijk aan de plaatsing volgorde van de eerste teams.
Bij eventuele gelijke plaatsing wordt er onderling gespeeld voor aanvang van de competitie.

Voorbeeld:
Indien in een zone vier afdelingen zijn dan gaan de eerste twee teams per afdeling naar de Eerste klasse. Nummers drie en vier naar de Tweede klasse. Nummers vijf tot twaalf van een afdeling vormen de Klasse A in de provincie/afdeling.

Er wordt een volledige competitie gespeeld. Dus veertien wedstrijden.

Dit kan op verschillende manieren:
1. Er zijn zeven speeldagen. Op elke speeldag worden twee wedstrijden (twee x twee ronden) gespeeld. Een team speelt dus op één speeldag tegen twee andere verenigingsteams. Per speeldag wordt per klasse op één locatie gespeeld, waarbij wordt gestreefd dat elke vereniging in de betreffende klasse indien mogelijk een speeldag organiseert.
2. Er zijn veertien speeldagen, waarbij per klasse op een locatie wordt gespeeld. Per speeldag wordt één wedstrijd gespeeld. De wedstrijd kan uit twee of drie ronden bestaan.
3. Er zijn veertien speeldagen, waarbij uit en thuis wordt gespeeld.

Vanwege duidelijkheid en transparantie is het wel wenselijk dat landelijk (dus in elke afdeling en zone) voor één vorm wordt gekozen.

Na een aantal jaar zal een stevige competitie zijn ontstaan, waar wedstrijdspelers en recreatieve spelers op eigen niveau aantrekkelijke en uitdagende wedstrijden kunnen spelen.


Nationale Kampioenschappen
De Nationale Kampioenschappen worden gespeeld over twee (of drie) dagen.
Op de eerste speeldag wordt de kampioen van een zone bepaald. Vervolgens gaan de beste acht teams van een zone naar het Nationale Kampioenschap. Deze 32 teams strijden uiteindelijk om de titel.

Na de eerste ronde gaan de winnaars verder in het Hoofdtoernooi en de verliezers in een B toernooi. Uiteindelijk strijden de verliezers van de halve finale van het Hoofdtoernooi tegen de winnaars van de halve finale van het B toernooi om de derde plaats. Tenslotte hebben deze vier teams tot dat moment slechts één wedstrijd verloren. Er zijn dus twee derde plaatsen.
De winnaars van de halve finale van het hoofdtoernooi spelen om het kampioenschap.

Indien in een zone dusdanig veel aanmeldingen voor het zone kampioenschap zijn, dan kan worden besloten om eerst een provinciaal/afdeling kampioenschap te organiseren. Dit zou dus een derde (extra) dag zijn.

Open Nederlands Kampioenschap Tripletten
Bij dit kampioenschap dient een deelnemer enkel een Nederlands paspoort te hebben om mee te mogen doen óf een NJBB licentie te hebben. Nederlandse spelers welke in het buitenland spelen of bij een niet gebonden vereniging actief zijn kunnen ook meedoen.
Afhankelijk van de interesse kunnen eerst op provinciaal en/of op zonaal niveau speeldagen worden georganiseerd.

Bij voldoende belangstelling/succes kan in volgende jaren ook andere soorten open kampioenschappen worden georganiseerd.

Prijzen
Naast een trofee voor de kampioen van een klasse of NK, wordt een deel van het inschrijfgeld aan de winnaars uitgekeerd.


Toernooien
Bovenstaande opzet betekent een drukker programma in NJBB verband. Dit kan inhouden dat competitie of NK dagen samenvallen met toernooien. Enkele zeer grote toernooien met internationale allure kunnen een beschermde status krijgen. Andere toernooien zouden mogelijk verdwijnen.

Uitbreiding van het aantal competitiedagen zal voor verenigingen enige compensatie zijn. Mogelijk dat onder de streep, door de veelheid van speeldagen, elke vereniging beter uitkomt dan momenteel.
Verenigingen zijn vrij om op competitie of NK dagen een toernooi te organiseren. De spelers zelf bepalen uiteindelijk waar zij voor kiezen.

Ranking
Ranking is een ervaringssysteem. Door toernooien en resultaten een gewicht toe te kennen kan een algemeen ranking systeem worden gemaakt.
Voor uitbreiding van het bestaande ranking-systeem kan een projectgroep worden opgericht.

Evaluatie
Voortschrijdend inzicht leidt tot verbeteringen. Evaluaties zouden jaarlijks gehouden kunnen worden.
Het oprichten van een spelersraad van spelers welke actief zijn op het hoogste niveau zou ook de inspraak dichterbij het bondsbestuur kunnen brengen.

Ten slotte
Mijn streven is om “in service” te zijn naar iedere petanque speler. Op wedstrijd of recreatief niveau. Regels zijn noodzakelijk en kunnen tot een minimum beperkt worden en indien mogelijk op recreatief niveau versoepeld worden.
Ongetwijfeld heb ik zaken herhaald of dingen vergeten. Gelukkig zijn wij met veel enthousiaste mensen om dat aan te vullen.
Met openheid en transparantie, aantrekkelijkheid en uitdaging hoop ik ook de spelers en verenigingen te bereiken welke niet bij de NJBB zijn aangesloten.
De petanque sport is te mooi om verdeeld te zijn.

Met dit schrijven wil ik op geen enkele manier mensen voor het hoofd stoten.
Zie het als mijn bijdrage van “twee cent”.

Richard Nijs
Succes is een gevolg van doen waar je van geniet.

Biesenbeek
1 Stars
1 Stars
Berichten: 50
Lid geworden op: 15 okt 2011, 22:52
Boules: Obut Match 74mm K04
Locatie: Enkhuizen
Contacteer:

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door Biesenbeek » 02 feb 2015, 16:06

:cheers: :cheers: :cheers: Chapeau !

Hoewel je er wel een klein stukje aan hebt besteed denk ik dat we scheidsrechters op de lagere niveaus beter af kunnen schaffen.
Dit bespaart een hoop geld en tevens hoeft de bond ook geen plannen meer te maken om deze tweederangs scheidsrechters bij te scholen.
Hierdoor kan de focus veel meer komen te liggen op scheidsrechters met kennis van zaken, welke voor de betere toernooien c.q. competities opgeleid kunnen worden.
Zijn we in één klap ook van de bekende "thuisfluiters" af 8)
Uiteraard bedoel ik hier niemand speciaal mee. :twisted:

De lagere niveaus kunnen dan ook met een veel hoger "recreatie" niveau gespeeld gaan worden.
Ik weeg mijn woorden op een schaaltje.
Een goed lezer heeft maar een half woord nodig!

bartboules
5 Stars
5 Stars
Berichten: 1942
Lid geworden op: 30 jan 2009, 14:17

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door bartboules » 02 feb 2015, 18:44

baba Bert dat je toch weer even over de arbiters moet schrijven op zo;n manier persoonlijk begint dit mij te irriteren.

Bart
Laatst gewijzigd door bartboules op 02 feb 2015, 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.

bartboules
5 Stars
5 Stars
Berichten: 1942
Lid geworden op: 30 jan 2009, 14:17

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door bartboules » 02 feb 2015, 18:53

hallo Richard

Ik kan enkel over het wedstrijd gedeelte spreken omdat ik in die werkgroep zit.
Wij hebben gekozen voor een clubcompetitie in de winter voor alle niveau;s
Zomers willen we meer structuur in de toernooien en zeker ook de nk;s professioneler maken.(over meerdere dagen)
wij hebben juist de indruk dat competities in de zomer niet meer voldoende animo heeft.
Op enkele reacties na wordt dit alles erg positief ontvangen en moet je het denk ik een kans geven
Dat de voorzitter nog niet overal van weet is logisch daar de commissies eerst zelf tot iets concreets moeten komen.
Als je er een keer over wil discussiëren neem dan gerust contact met me op.
een goed gesprek over boulen ga ik nooit uit de weg.

mvg Bart

Gebruikersavatar
RichardN
0 Stars
0 Stars
Berichten: 9
Lid geworden op: 27 mei 2012, 21:07

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door RichardN » 02 feb 2015, 21:18

Dank voor je reactie Bart.

Toch vreemd dat de meeste reacties die ik hoor en ontvang niet positief zijn over de plannen van de NJBB.
En waarom kiezen? Waarom of-of en niet en-en?
Wordt en is wel er wel echt met de leden gesproken?

Kan mij niet voorstellen dat de NJBB of de werkgroep de aversie voor een landelijke verenigingscompetitie niet heeft gehoord. Waar spelers dus geen zin hebben om voor twee wedstrijden veel kosten te maken.

Ik heb niet het idee dat met het organiseren van 1 competitie de NJBB haar bestaansrecht waar maakt. Integendeel.

Ik wil zaken zeker een kans geven. Echter wanneer ik waarneem dat er nog zo veel onduidelijkheid is over de implementatie van plannen en deze onduidelijkheid tot onvrede en het beschadigen van mijn geliefde sport leidt, dan reclameer ik.
Succes is een gevolg van doen waar je van geniet.

bartboules
5 Stars
5 Stars
Berichten: 1942
Lid geworden op: 30 jan 2009, 14:17

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door bartboules » 02 feb 2015, 21:41

hoi Richard

het zijn 3 wedstrijden en geen 2 en veel reizen moet je ook al niet. tenzij je in de hoogste klasse speelt
maar dan wil je ook graag presteren en voor een en en is het jaar toch echt te kort
Ik hoor door het gehele land ong 85 % positieve geluiden met hier en daar wat kleine aan en opmerkingen.
De toekomst zal t uitwijzen!

mvg Bart

Gebruikersavatar
RichardN
0 Stars
0 Stars
Berichten: 9
Lid geworden op: 27 mei 2012, 21:07

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door RichardN » 03 feb 2015, 02:16

Het zou fijn en verfrissend zijn wanneer er eens inhoudelijk op mijn vraag/plan wordt gereageerd.

Ook zou het fijn zijn als anderen behalve leden van de werkgroepen hun mening uiten over bovenstaand onderwerp.

Misschien dat veel mensen ondertussen zo ver zijn dat zij dit niet doen omdat het allemaal toch niet helpt?? Kijk naar de nietszeggende defensieve antwoorden. Een antwoord zoals: "de toekomst zal het uitwijzen" vind ik nietszeggend, paternaliserend en zelfs intimiderend: ("het maakt niet uit wat je denkt of zegt, wij zijn de baas en hebben reeds besloten" ). Erg jammer. En als dat de manier is hoe op meningen wordt gereageerd dan begrijp ik dat er enkel "positieve" geluiden worden gehoord.

Als mensen denken dat een team 4 uur gaat reizen om drie wedstrijden te spelen, dan vraag ik mij toch af waar de realiteitszin is. Maar waarschijnlijk valt dat onder de kleine op -en aanmerkingen.

Het jaar is zeker niet te kort. Laat spelers zelf eens bepalen waar zij naar toe gaan of waar zij aan willen deelnemen. Geen toernooien op een NC of NK dag? Natuurlijk wel! De speler mag toch bepalen waar hij of zij speelt. dat bepaalt de NJBB toch niet?!? En wanneer mijn idee goed is gelezen dan kan je lezen dat het gaat om verenigingsteams, niet om individuele spelers. Wil een speler naar het toernooi bij PUK in Haarlem in plaats van deel te nemen aan de NC doublette? Prima! Dan zorgt de vereniging voor een vervanger voor die NC. Simpel. Gewoon de markt het werk laten doen, de spelers laten bepalen. Geef dat eens vier jaar en vanzelf zie je wat mensen leuk vinden en wat niet. Uiteindelijk krijg je dan klantgerichtheid naar de leden toe. De kwaliteit van spelers, toernooien, competities en kampioenschappen zal dan toenemen. Volgens mij simpele marketing.
Succes is een gevolg van doen waar je van geniet.

Biesenbeek
1 Stars
1 Stars
Berichten: 50
Lid geworden op: 15 okt 2011, 22:52
Boules: Obut Match 74mm K04
Locatie: Enkhuizen
Contacteer:

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door Biesenbeek » 03 feb 2015, 05:17

bartboules schreef:baba Bert dat je toch weer even over de arbiters moet schrijven op zo;n manier persoonlijk begint dit mij te irriteren.

Bart
Het was een inhoudelijke reactie op een onderdeel waar Richard zich denk ik minder op heeft gefocust
Richard heeft hier een goed stuk werk neergezet en wil terecht feedback.
Bij deze krijgt Richard feedback waarna we hier met z'n allen over kunnen discussiëren.

Niemand verplicht je dit te lezen Bart.
Overigens is volgens de forum regels, negatief commentaar op de persoon niet toegestaan.
Ik kan echter wel prima omgaan met commentaar, dus nodig ik een ieder uit dit in een pm aan mij te richten.

Wat mij dan weer irriteert is dat opbouwende kritiek op deze manier gebagatelliseerd moet worden. Zowel van mij als van Richard in dit geval.
De bond en zijn werkgroepen zijn veel te dominant en luistert slechts naar zijn of haar medestanders.
Alle opbouwende kritiek word afgedaan. Jammer, want Richard steekt hier serieus tijd en aandacht in.

Niemand is verplicht het met mij eens te zijn, maar ik blijf volhouden dat het slecht gesteld is met ons scheidsrechtersbestand.
Zet dit niet weg als, Onbelangrijk en irritant.
Het is m.i. cruciaal ter bevordering van de wedstrijdsport en daarmee het imago ontstijgend van oude mannetjes sport.

Dit commentaar hoor ik dan weer (en zeker niet van de eerste de beste) en geef ik jou als feedback.

Verder even goede vrienden en ik hoop dat je in wil zien dat ik ook het beste voor heb met de sport.
Ik weeg mijn woorden op een schaaltje.
Een goed lezer heeft maar een half woord nodig!

bartboules
5 Stars
5 Stars
Berichten: 1942
Lid geworden op: 30 jan 2009, 14:17

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door bartboules » 03 feb 2015, 07:40

Hoi Bert

Als ik jou tekst lees over tweederang scheidsrechters vind ik deze verre van opbouwend
Verder zal ik deze discussie wanneer de tijd het weer toelaat verder gaan met Richard!

Bart

bartboules
5 Stars
5 Stars
Berichten: 1942
Lid geworden op: 30 jan 2009, 14:17

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door bartboules » 03 feb 2015, 08:12

hoi Richard

als werkgroep is ons gevraagd een cmpetitie op te zetten voor elk niveau maar ook duidelijk voor een ieder
Als jij zou verhuizen van afd 1 naar afd 16 weet je precies waar je aan toe bent .
Dit is dus onze doelstelling en daar zijn we dus mee aan de slag gegaan
Niet zomaar maar pas na een gedegen vooronderzoek.
sommigen zullen deze vorm niet leuk vinden en willen misschien niet reizen maar dan denk ik dat ze ook niet de ambitie hebben de wedstrijdsport op een hoger niveau te tillen. zij kunnen dan regionaal spelen . Bij ons worden de regio's dan ook niet groter maar juist zo klein mogelijk .sterker nog om reizen te voorkomen
vervagen de grenzen van de regio;s bij ons.

Wil niet zeggen dat er ook andere dingen veranderd moeten en kunnen worden
Daarom zin wij er net als jij voorstander bv van de NKs beterte organiseren en over meerdere dagen
verder is iedereen denk ik vrij om te organiseren wat ie wil. Er zullen wel genoeg mensen op moeten staan die alles ook regelen
wedstrijdleiders arbiters administratie enz.
Dit was even toch een korte reactie en zeker nog niet volledig maar ik moet nu echt aan de slag.

mvg Bart

Marcel
1 Stars
1 Stars
Berichten: 67
Lid geworden op: 20 okt 2012, 22:32

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door Marcel » 03 feb 2015, 10:10

Mooi voorstel Richard. Ik ben het er vrijwel geheel mee eens. Misschien kan het voorstel voor een triplette en doublette competitie ook op een doordeweekse avond georganiseerd worden in een landelijke structuur. De doublette competitie in afd. 6 op de donderdag is een groot succes.

Net als jij hoor ik veel negatieve geluiden (met name bij de wedstrijdspelers) over het voorstel wat er ligt en lijkt dit voorstel een grotere kans van slagen te hebben door de gefaseerde invoering. Het kan ook zijn dat wij toevallig die andere 15% spreken, dus ik laat me graag verrassen.

bartboules
5 Stars
5 Stars
Berichten: 1942
Lid geworden op: 30 jan 2009, 14:17

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door bartboules » 03 feb 2015, 13:18

hoi Marcel

zeker zou dat allemaal kunnen op de donderdagavonden zomers regionaal dan neem ik aan.
Er staan een hoop mooie voorstellen in .
Nogmaals ik kan enkel reageren op het stukje waar de werkgroep voor is gevraagd.
De NJBB heeft ong 17.000 leden en de competitie is in principe bedoeld voor al die 17.000 leden
De bond heeft in alle regio's op alle niveaus geinventariseerd.
Jullie hebben het alleen over een klein groepje wedstrijdspelers die niet willen reizen,
(wat trouwens niet altijd hoeft want als je uitwedstrijden een beetje rouleert met spelers
kom je op ong.4a 5 keer uit spelen in een periode van 7 maanden)

mvg Bart

Gebruikersavatar
RichardN
0 Stars
0 Stars
Berichten: 9
Lid geworden op: 27 mei 2012, 21:07

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door RichardN » 03 feb 2015, 13:52

Misschien ontgaat het mij, maar waar kan ik het verslag van de inventarisatie vinden? En is dat uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie?

Verder zou ik het heel fijn vinden als je mensen eens de ruimte laat om te reageren, Bart. In je enthousiasme reageer je op elke post en verdedig je de plannen met hand en tand. Schitterend, hoor. Het geeft mij wel een heel benauwd gevoel. Je lik op stuk reacties voorkomen naar mijn idee dat mensen zich vrij voelen om hun mening te uiten. Wanneer jij bij een vergadering zit, zou ik bijna niet meer tegen durven te stemmen (bijna haha).

Inderdaad zou ik graag feedback (inhoudelijk) krijgen op mijn vraag (plan). Wat is nu goed en wat niet? Wat kan en wat niet? In oktober heb ik ook al geen inhoudelijke feedback gekregen van de werkgroepen.
Snap ik wel, hoor. Was natuurlijk erg hinderlijk zo vlak voor een bondsvergadering waar over deze plannen gestemd zou worden.
Succes is een gevolg van doen waar je van geniet.

Gebruikersavatar
Febiunz
Administrator
Administrator
Berichten: 1602
Lid geworden op: 15 feb 2007, 23:34
Boules: Boulenciel, 74, 690
Locatie: Apeldoorn
Contacteer:

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door Febiunz » 03 feb 2015, 14:07

Hoi Richard, mij ontbreekt ook even de tijd om uitvoerig te reageren op te voorstellen. Dat je nog geen reactie hebt gehad vind ik vreemd, want we hebben jouw complete voorstel, en ook andere feedback, uitvoerig behandeld in de werkgroep, en ik meen zelfs iets te hebben geantwoord, maar dat kan ik ook mis hebben. Bart zijn bedoeling is het denk ik ook om in ieder geval de belangrijkste antwoorden snel te geven, om onduidelijkheid, en eventuele ergernissen weg te nemen. Het lijkt mij niet dat hij de bedoeling heeft om mensen gaat remmen, juist alle feedback is nog steeds welkom. Het is maar hoe je opvat natuurlijk. Probeer het eens van een positieve kant te zien, net zoals wij jouw stuk destijds serieus hebben behandeld, en hier ook dingen uitgehaald hebben.

De inventarisatie destijds is inderdaad door een onafhankelijk bureau, en daarnaast door bondsmedewerkers op een andere manier gedaan, door het hele land. Hier zijn onze uitgangspunten uit ontstaan waar we het hele verhaal o.a. op hebben gebaseerd.
Improving teams with #Agile and #DevOps principles

Biesenbeek
1 Stars
1 Stars
Berichten: 50
Lid geworden op: 15 okt 2011, 22:52
Boules: Obut Match 74mm K04
Locatie: Enkhuizen
Contacteer:

Re: Alternatief Herstructurering

Bericht door Biesenbeek » 03 feb 2015, 17:18

bartboules schreef:Hoi Bert

Als ik jou tekst lees over tweederangs scheidsrechters vind ik deze verre van opbouwend
Verder zal ik deze discussie wanneer de tijd het weer toelaat verder gaan met Richard!

Bart
Bart,

Ik begrijp dat je de term tweederangs denigrerend vind, maar zo is hij niet bedoeld.
Ik bedoel hem te gebruiken zoals hij in elk woordenboek voorkomt.
Voorbeeld http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern= ... ND0f010yzk

EDIT : Je mag zelf even knippen en plakken :D
Ik weeg mijn woorden op een schaaltje.
Een goed lezer heeft maar een half woord nodig!

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten