bondsvergadering njbb 17 nov

Wil jij iets kwijt over de NJBB, de CEP, de FIPJP of misschien wel een andere bond. Laat het hier weten, en misschien hebben we er allemaal wat aan!
Plaats reactie
paul2424
6 Stars
6 Stars
Berichten: 3050
Lid geworden op: 17 dec 2007, 10:46
Boules: obut inox dure710 74
Locatie: delft

bondsvergadering njbb 17 nov

Bericht door paul2424 » 19 nov 2012, 19:40

hallo,
is er nog iemand naar de bondsvergadering van 17 november geweest.
hoe was de vergadering, zijn er nog besluiten genomen ?
gr paul k

SandraGill
4 Stars
4 Stars
Berichten: 951
Lid geworden op: 27 feb 2007, 15:15
Contacteer:

Re: bondsvergadering njbb 17 nov

Bericht door SandraGill » 21 nov 2012, 17:59

Impressie van de besluiten en mededelingen uit de bondsraad d.d. 17 november 2012.

● Het meerjarenbeleid (toekomstvisie NJBB) wordt, aan de hand van het rapport van het in de arm genomen organisatiebureau “Tienorganisatieadvies” en een daarop gebaseerd plan van het bondsbestuur, besproken tijdens een ‘ledenraadpleging’ (= bondsraad uitgebreid met belangstellenden) op 9 maart 2013, waarna besluitvorming plaatsheeft tijdens een extra bondsraadsvergadering op 23 maart 2013.
● In afwachting van de uitkomsten van de ‘toekomstdiscussie’, waarin ook de licentiestructuur aan de orde komt, blijven de speelrechten van C-licentiehouders in het jaar 2013 ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2012.
● Jaarplan 2013: de activiteiten van de NJBB in 2013 en volgende jaren hangen sterk samen met de uitkomsten van de discussies over het Meerjaren-beleidsplan. Bondsbestuur heeft daarin vooraf geen keuze gemaakt.
● Naar aanleiding van het verzoek van zone B om een licentie in te voeren voor scheidsrechters, wedstrijdleiders, trainers en deze jaarlijks te verstrekken aan de functionarissen die dat jaar bevoegd zullen zijn hun functie uit te oefenen, wordt tweemaal per jaar een uitdraai gemaakt van de op dat moment bevoegde functionarissen. Bondsbureau gaat komend jaar werk maken van noodzakelijke aanpassingen van het ledenprogramma.
● Met het oog op de bezuinigingen 2013 zal het bondsbestuur niet meer standaard een vertegenwoordiger naar de vergadering van een afdelingsraad sturen; dat zal uitsluitend nog gebeuren op uitdrukkelijke uitnodiging van de betreffende afdeling.
● Het Toernooireglement bijlage 13 (NJBB-Masters) wordt met de deelnemers kort na afloop van de thans lopende editie geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het aangepaste reglement wordt in het voorjaar van 2013 ter vaststelling voorgelegd aan de bondsraad.
● De bondsvergadering heeft besluiten genomen over de wijziging van het toernooireglement (het rompreglement en de bijlagen 1 t/m 12). 'Triplette' en 'doublette' worden voortaan 'triplet' resp. 'doublet'. In de gedragsregels wordt een verbod op het gebruik van alcohol tijdens partijen stelregel, naast dat overmatig alcoholgebruik tijdens een toernooi vermeden dient te worden. De ingangsdatum van het nieuwe TRP is 1 januari 2013.
● Wat betreft de NC is het bestuursvoorstel voor wijziging van artikel 5.5.3 aangenomen. Als na rechtstreekse degradatie een poule onvolledig is (< 20 tripletten) wordt het aantal aangevuld via extra promoties uit lagere klasse. In het verlengde daarvan zijn twee ingediende amendementen aanvaard die de promotie/degradatie van/naar onvolledige klassen of poules helder regelen.
● Wat betreft het reglement NK Verenigingen krijgen afdelingen met voorrondes die afwijken van dit reglement voor de editie 2013 dispensatie. M.i.v. 2014 vallen de voorronden allemaal integraal onder het reglement NK verenigingen.
● Arno Frankfort is herbenoemd als lid van het bondsbestuur (tevens waarnemend voorzitter)
tot de volgende bondsvergadering op 23 maart 2013. Een nieuwe kandidaat voorzitter wordt gezocht.
● Het voorstel voor het afdelingsreglement is van de agenda afgevoerd.
● Vaststelling van het ‘reglementenreglement’ (= reglement van de reglementencommissie) en het tuchtreglement wordt aangehouden in afwachting van een inhoudelijke discussie over de opbouw/opzet van deze reglementen. Nieuwe voorstellen voor deze reglementen komen in principe aan de orde tijdens de volgende bondsvergadering (voorjaar 2013).
● De heren Artur Meertens, Arnold van der Pol en Rob van der Zwet zijn benoemd in de financiële commissie.
● Er wordt een statutenwijziging voorbereid waarin de maximale zittingsduur van
bondsbestuurders en andere bondsfunctionarissen wordt verruimd van maximaal drie termijnen van 3 jaar naar maximaal vier termijnen van 3 jaar. Een en ander treedt pas in werking als de statuten formeel aangepast zijn.
● De begroting voor het jaar 2013 – inclusief 50.000 euro bezuinigingen, waarvan ongeveer de helft voor rekening van de wedstrijd- en topsport komt - is conform het bestuursvoorstel vastgesteld.

Na afloop werd voorzitter Arno Frankfort nadrukkelijk bedankt voor de vlotte, slagvaardige en prettige wijze waarop hij de vergadering door de agenda had geloodst.

Aan een kring van vrijwillig nagebleven afdelingsafgevaardigden legde de voorzitter nog aan de hand van een model uit hoe de NJBB gepositioneerd is in onze samenleving. Vervolgens werd gesproken over mogelijkheden om de NJBB en onze sport over het voetlicht te brengen in het publieke domein (gemeenten, provincies), over onze relatie met de markt van de individuele ‘vrije’ boulers (campings, vakantieparken) en met die van de anders georganiseerde boulers. Meest naar voren komende aspect was de roep om een aansprekender imago van onze sport en de NJBB in de toekomst!
Zie bijgaand mijn versie van het model dat de voorzitter daarbij hanteerde.

Paul van E
met dank aan Sjoerd Pieterse, mede-afgevaardigde van Afdeling 6
"Je kunt beter ten ondergaan met je eigen visie dan met die van een ander" (Johan Cruyff)

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten